Sabtu, 09 Maret 2013

Ngebanyol

ini pake Logat makassar yah !
Pas masih miskin,
anak : mama belikan ka' karoppo !
mama : iye' nak
Tiba-tiba si mama kaya mendadak,
anak : mama belikan ka' karoppo !
mama : jangan meki' bilang karoppo' nak ka kaya meki'.
anak : apa ji padeng mama ?
mama : bilangki' Ke Ru Put...
anak : .......

author : adeuhh.. Mamanya kamseupay !!